Nhằm tránh xảy ra vi phạm bản quyền và các tranh chấp liên quan đến website thietkekhuondap.com. Chúng tôi xin đưa ra các quy định gửi đến bạn đọc.

Quy đinh về bài viết

Website thietkekhuondap.com là nơi chia sẻ kiến thức về chuyên ngành thiết kế khuôn dập. Tất cả các bài viết đều được chúng tôi giữ bản quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Kiến thức được chúng tôi cung cấp đến bạn đọc là độc quyền và duy nhất. Bạn đọc có thể sử dụng và học tập nhưng không được chỉnh sửa nội dung văn bản dẫn đến sai kiến thức, gây hiểu lầm cho người đọc. Ghi rõ nguồn từ website thietkekhuondap.com.
Bạn đọc vui lòng không được phép sử dụng kiến thức trong website này với mục đích kinh doanh cũng như thương mại.

Bản quyền về logo/hình ảnh

Tất cả logo, hình ảnh liên quan trong bài viết đều được chúng tôi sử dụng độc quyền. Được thể hiện trên kiến thức thực tiễn. Bạn đọc vui lòng không được sao chép dưới mọi hình thức kinh doanh thương mại.

Việc chấp hành những quy định trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan tổ chức nào. Nên việc tuân thủ các quy định của website thietkekhuondap.com là một cách tôn trọng chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn.